Uptime
 
 
 
 

Nyhedsarkiv

Kategorier
Vis alle
SSK-Info (8) - Udddannelse (6) - Artikler (22) - Kort nyt (11) - Sikkerhed (4) - Skibe (38) - Projekter (5) - Rejsebreve (11)

Arkiv

Til hvem det måtte vedkomme

01-02-2002 af Jørgen Christian Jensen

Uddannelse - bevarelse af en ikke ubetydelig del af vores maritime kultur - rekruttering til det blå Danmark.

Kan det have sammenhæng - har det noget med hinanden at gøre?

En solbeskinnet lørdag eftermiddag i Vejle - med havnens kajer optaget af havets smukke svaner - kunne man til sin store glæde konstatere, der var mennesker - mange mennesker - der på deres dialekt og ved nærlæsning af biler - signalerede, de var kommet langvejs fra for at se på skibe. Ved verdens mindste fuldrigger var køen så lang, at flere opgav. Drømte jeg, eller var jeg vågen?

Vågen, tak. Ikke mindst da jeg mødte flere af de, der bærer ansvar om bord og som jeg med slet skjult stolthed tillader at kalde mine tidligere studerende.

Hvad manglede her? En rekrutteringsindsats i form af et telt/container bemandet med kvalificerede vejledere.

Vi, de maritime erhverv og skolerne, kendte ikke vores besøgelsestid. Et slag er tabt, et nyt skal vindes. Til det formål skal alle sejl sættes, og jeg vil foreslå, der etableres et nært samarbejde mellem de involverede parter: Træskibssammenslutningen, Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer, Søfartsstyrelsen, Danmarks Rederiforening m.f., Danmarks Fiskeriforening samt interesserede maritime skoler.

Det magter vi ikke - vil nogen måske mene - men takket være vi er mange, vil man opdage at det meste af materialet blot venter på at blive brugt. Sammen kan vi løfte opgaven. Jeg ved det fra fiskeriet, hvor vi sammen går ud og præsenterer uddannelsen, på en måde ingen af os magtede at gøre alene.

Et positivt biprodukt er synlighed over for de, der på forskellig vis har indflydelse i dette smukke land, hvis ungdom i dag vender ryggen til landets næststørste erhverv. Søfart og fiskeri havde i 2001 en samlet omsætning på ca. 114 milliarder danske kroner - et beløb, der næsten svarer til statens samlede momsindtægter.

Ideen er søsat. Læseren er særdeles velkommen til at kommentere ideen.


Jørgen Christian Jensen
Forstander
Skagen Skipperskole
E-mail: jcj@dma.dk
web: www.skawskip.dk
Tlf. +45 98443344
Fax. +45 96791515

En del af SMTC. (Scandinavian Maritime Training Center).