Uptime
 
 
 
 

Nyhedsarkiv

Kategorier
Vis alle
SSK-Info (8) - Udddannelse (6) - Artikler (22) - Kort nyt (11) - Sikkerhed (4) - Skibe (38) - Projekter (5) - Rejsebreve (11)

Arkiv

Hensigtserklæring for 'Besætningen - foreningen for sejlskibssøfolk'

07-04-2009 af Agnete Finnemann

Foreningens hensigtserklæring kan læses her. Vedtægterne offentliggøres ved anden lejlighed, men kan naturligvis rekvireres på ovenstående mailadresse.

 HENSIGTSERKLÆRING

Foreningen ’Besætningen – forening for sejlskibssøfolk’ stiftet på generalforsamlingen lørdag den 21. februar 2009, har som overordnet formål at skabe et bredt og stærkt netværk iblandt de danske besætninger på sejlskibene. Endvidere tilsigtes der at skabe faglige arrangementer, samt at udbrede viden om foreningen, dennes fagområde og interesser.

Foreningens hovedpunkter er som følger at:


•    Skabe et stærkt netværk blandt sejlende søfolk med henblik på at opretholde et godt socialt miljø skibene imellem, samt at udveksle erfaring.
•    Skabe en god dialog med skipperne.
•    Organiserer en aktiv, landsdækkende og velfungerende ”afløserliste” til gavn for både skibe og besætning.
•    At afholde social arrangementer med henblik på at styrke søfolkenes netværk.
•    Afholde oplysende foredrag for kommende kolleger på ”Skoleskibet Danmark” og på ”Skoleskibet Georg Stage” samt lignende institutioner.
•    Skabe praktiske, lærerige arrangementer og foredrag med henblik på at højne søfolkenes faglige niveau.


’BESÆTNINGEN’ SOM FORENING

Oprettelsen af foreningen har til formål at skabe et solidt fundament for medlemmerne og deres virke. Med foreningen og den deri nedsatte bestyrelse, håber vi at opnå en større grad af struktur, kontinuerlighed og udbredelse. Foreningen vil ligeledes danne rammer for en flydende overdragelse til ”den nye generation”, samt skabe plads til medlemmer, der ønsker at indgå mere aktivt i arbejdet for en periode. 
Endvidere har frivillige foreninger mulighed for at søge offentlig og privat støtte, samt mulighed for afbenyttelse af offentlige lokaler.

Foreningen forudsætter en af medlemmerne valgt bestyrelse, der står for administrationen. Heri vælges en kasserer, der er ansvarlig for økonomien. ’Økonomien’ indebærer håndtering af medlemskontingent, samt eventuelle tildelte midler. Det årlige medlemskontingentet er på 50 kr., der er mindstesatsen for foreninger som denne, oprettet i Københavns Kommune. Kontingentet forvaltes i overensstemmelse med fastsatte vedtægter. Kontingentet fungerer til dels blot som symbolsk binding til foreningen, da denne ellers ikke har til hensigt, at involverer større summer af penge og udelukkende drives på frivillig kraft. Kontingentet dækker skrivepapir, konvolutter, porto, mødekaffe, informationsmateriale til nye medlemmer osv. Der kan oprettes en konto i et pengeinstitut på baggrund af referatet fra generalforsamlingen