Uptime
 
 
 
 

Nyhedsarkiv

Kategorier
Vis alle
SSK-Info (8) - Udddannelse (6) - Artikler (22) - Kort nyt (11) - Sikkerhed (4) - Skibe (38) - Projekter (5) - Rejsebreve (11)

Arkiv

Referat af matrosklubbens 2. Møde

06-07-2008 af Kathrine Kay

Her er referatet endligt fra matrosklubbens 2. møde. Vi stormer fremad med flere aktiviteter og flere medlemmer. Tak for en dejlig weekend på Bessie Ellen i Svendborg.

Referat af Matrosklubmøde nr 2.

Mødet foregik den 12. April på Bessie Ellen i Svendborg

Tilstede var; Sailorlife; Nocoline, Kasper, Martin Madonna; Dirch, Ida, Mikkel Martec; Idalene, Kathrine Simac; Randi, Anders, Kirsten LillaDan; Christina, Christian, Jonas Brita Leth; Charlotte, Johannes Maja; Ronja Flådejournalist; Niels Johanne; stine Activ; Laura Georg Stage; Melissa Sørlandet; Lars Hugo

Der var nogle flere, men desværre er deres navne forsvundet i noterne.

Vi mødtes til klokken 12 til dejlig frokost, hvorefter vi diskuterede punktet ”skipper er et røvhul.” En ny tendens er ved at brede sig blandt de danske matroser. I stedet for at skælde ud på fortiden og ens skipper, skal man hellere se fremad og samarbejde med dem, og komme videre. Denne diskussion blev efterfulgt af ordet rundt, hvor alle blev opdateret med hvem der arbejder hvor, hvor gamle de er og om de er singler.

Der var en masse nye ansigter til dette møde, så matrosklubbens formål blev intoduceret, der blev opsummeret hvad det første møde gik ud og så kunne dette møde endelig begynde.

Siden sidst; Matrosklubben er kommet på facebook.

Der er lavet en matrosens ABC til at hjælpe og opmuntre nye i charterbrancen. Forslag til ændringer modtages gerne. Send mail til Idalene eller Kathrine.

Og så er der kommet en matrosens tjekliste, som kan hjælpe dig igennem en jobsamtale, med alle de ting man skal huske at spørge om, for at afklare om det er den rigtige hyre.

Hyre; Der blev diskuteret løn og arbejdsvilkår. Og det kom som en positiv overraskelse at det ser ud til at alle matroserne i Danmark får en ordentlig løn. Der blev dog også snakket om at udfylde hviletidsskemaer, og at dem som sejler med elever skal have et ekstra tillæg. Hviletidsskemaerne blev diskuteret fordi, at der i nogle perioder er rigtig meget ekstraarbejde, og de kan hjælpe en til at danne et overblik over hvor meget man egentligt arbejder. Ekstra tillægget til dem som sejler med elever, blev diskuteret fordi at vi som matroser egentligt går ind og udfører en pædagogs arbejde, og er på i 24 timer. Der blev også snakket om at skipperne skal give noget mere info om hvad det vil sige at have en elev, og hvad man skal gøre i tilfælde af de skulle finde på at stikke af.

Afriggere; Der blev snakket om at flere af skibene skulle undersøge muligheden for at have afriggere i en eller to uger. Vi ved godt at det er for en kort periode. Men det er for at få flest mulige ombord på sejlskibene. Det giver skipperne et bedre grundlag til at ansatte matroser. Matroserne får mulighed for at se om det er et skib de har lyst til at arbejde på. Og alt i alt skulle det helst resultere i at der er mange flere som vil sejle sejlskibe.

Fjernsyn; En Journalist fra Midt og Vestjylland søger en matros fra det område, til at lave noget fjernsyn eller avisartikel om den moderne sømand. Hun hedder Rimor Sams og kan kontaktes på risa@tvmidtvest.dk

Foreningen Fri; Vi havde besøg af Thomas fra foreningenen fri. Han fortalte at man kan købe eller arbejde sig til en andel. Skibets mål er at komme til at sejle som både lastskib og charterskib. Alt hvad der skal bruges til charter, med salon, kamre og kabys er bygget ind i en container, som så kan hejses ned i lastrummet, når det skal bruges som charterskib i stedet for lastskib. Når så skibet skal lastes igen, hejses chartercontaineren ud af skibet. Skibet ligger på Ring Andersen i svendborg, og man er altid velkommen forbi til en sank over et stykke æblekage og en kop kaffe.

Lærebog; Vi blev delt op i grupper, hvor vi diskuterede hvad en matros skal kunne efter første og efter anden sæson på et sejlskib, samt hvilke forventninger vi har til styrmand/bedstemand og til skipper.

1 sæson;

 • Kendskab til sikkerheden om bord, Brand, MOB, Flåder, Anker st. bb.
 • God opførsel, gæster og besætning imellem
 • Alle tovender, og hvad der er i den anden ende
 • Få skipper til at lave kaffe
 • Kendskab til SMS’en
 • Håndtere Motoren
 • Sejlene, hvad hedder de, gøre dem fast, trimme
 • Hvad er en stagvending, en kovendning, hvad er forskellen og hvad sker der undervejs
 • Kende sine fortøjninger, Fisker, spring, hvad gøre i hvilken rækkefølge, og hvad betyder skippers håndtegn, Gøre fast, skranse,
 • Rigarbejde, skøder, nedhaler, fald
 • Vedligehold, Lakere og Male
 • Spørge om råd
 • Afrigning/Tilrigning Alle skal være med.

2. Sæson

 • Håndtere sejlsætning med gæster
 • Navigere lidt
 • Ha sin egen lighter
 • Slå sejl under
 • Sige fra
 • Betjene Ankerspil
 • Betjene Maskinrum
 • Gå søvagt
 • Kunne bruge radioen, til at kalde andre op
 • Sejlmanøvrer ved roret
 • Kunne kommandoerne
 • Udelligere opgaver
 • Ansvar for matroser
 • Kunne skære en blok
 • Som første sæson, men på et højere niveau

Forventninger til styrmand;

 • Være et filter for skipper
 • Hjælpe til hvis der er problemer
 • Tale ordentligt til folk
 • Skal kunne mere end matrosen
 • Lære fra sig
 • Lave sejlmanøvre med rattet; Nu vender vi!
 • At han ikke forventer at en ubef. ved alt
 • Guider skibsass.
 • Giver ansvar videre til matrosen

Forventninger til din skipper;

 • Tale ens til hele besætningen
 • Tage en seriøs
 • Lære fra sig, Hvis det kan lade sig gøre
 • Ædru under sejllads
 • Renlig
 • Ingen sexchikane eller tilnærmelser
 • Behøver ikke at deltage i vedligehold
 • Skal give info om arbejde
 • Giv info om sejlplan for sommeren og hvornår man har fri igen
 • Charterliste
 • Behøver ikke at vaske op

Af kommende matrosklubaktiviteter blev der snakket om bedstemandssejllads på Mira(er afviklet) og en tur i Lalandia til vinter. Er du ikke blevet inviteret, og vil du gerne med så send en mail til Idalene eller Kathrine, og så får du straks tilsendt en invitation. Og på fyen rundt vil der blive afholdt et møde for både skippere og matroser. Der er Idalene fra Brita leth og Christian fra Lilla Dan som står for det.

Der er også blevet lave nogle guidelines til afholdelse af et matrosmøde eller arrangement. SÅ hvis du står med en brandgo ide eller et problem, så hent guidelinesene på sejlskibskontoret.dk. Du kan også altid ringe til tidligere arrangører som hellere end gerne vil hjælpe og svare på spørgsmål

Der er desværre gået noget tid mellem matrosmødet blev afholdt, og til nu hvor referatet bliver skrevet, så hvis der er en lille fejl eller to så send en mail, og det vil blive rettet i næste referat fra næstemøde.

God sommer og god vind.

Kathrine Kay