Uptime
 
 
 
 

Nyhedsarkiv

Kategorier
Vis alle
SSK-Info (8) - Udddannelse (6) - Artikler (22) - Kort nyt (11) - Sikkerhed (4) - Skibe (38) - Projekter (5) - Rejsebreve (11)

Arkiv

Norske skibe har det bedre end danske

11-01-2008 af Niels Toftegaard
Norske skibe har det bedre end danske

Gamle skibe har det bedre i Norge, hvor staten støtter med langt flere penge end i Danmark


Ti gange så meget – så meget mere giver Norge i støtte til skibsbevaring end Danmark gør.

Norsk Forening for Fartøjsværn fordeler penge til forskellige projekter til bevaring af gamle skibe. Hvert år giver den norske stat ca. 30 mio. norske kroner til foreningen – i Danmark modtager Skibsbevaringsfonden kun 3,5 mio. kroner fra Kulturministeriet.

”Disse kulturminder er på linje med at tage vare på et hus eller andre industrielle kulturminder, og det er rimeligt at staten bidrager med nogle kroner til det,” mener Kai jensen, som er bestyrelsesformand for Norsk Forening for Fartøjsværn.

Foreningen har 122 medlemsfartøjer, hvor Skibsbevaringsfonden har 185. Foreningen i Norge får altså ikke flere penge, fordi der er flere skibe.

Danmark er også en skibsnation

Tom Rasmussen arbejder til daglig for Skibsbevaringsfondens sekretariat. Han er nordmand og har arbejdet med gamle skibe Norge. Derfor kender han en del til de norske forhold for skibsbevaring.

”Gamle skibe er accepteret som en vigtig del af den maritime kultur i Norge og har en større gennemslagskraft i folks bevidsthed,” siger han.

Det mener Kai Jensen også, men samtidig undrer han sig over, at der ikke er samme interesse for gamle skibe i Danmark.

”Særlig i Danmark har hele samfundet i den førindustrielle tid jo været baseret på skibsfart. Og derfor er det vigtigt at tage vare på den del af historien for fremtiden,” siger han.

En stormagt på havet

Det er det norske Stortings Energi- og miljøkomité, som bevilger penge til skibsbevaring i Norge. Flere af komitémedlemmerne mener, at der er en anden holdning i Norge til netop maritim kulturarv.

”Norge har jo gennem flere generationer været en stormagt på havet, og det er vigtigt, at tage vare på den historie,” skriver Ivar Kristiansen fra partiet Høyre i en mail til Avisen, og han bakkes op af Terje Aasland fra Arbeiderpartiet:

”Det aller vigtigste er, at vi bevarer et af de vigtigste grundlag for etablering i Norge før industriel tid,” skriver han.

National værneplan

En af de projekter, Norsk Forening for Fartøjsværn arbejder på, er en national værneplan for fartøjer, udarbejdet i samarbejde med den norske stat, så man i fremtiden bedre kan tage vare på skibene.

I den forbindelse var foreningen torsdag den 8. november til til møde i netop Energi- og Miljøkomitéen i det norske Storting, hvor Terje Aasland og Ivar Kristiansen.

Værneplanen skal først og fremmest sikre, at den viden om bådbygning og restaurering af gamle skibe ikke går tabt, og håbet for Kai Jensen fra Foreningen for Fartøjsværn er, at staten vil bidrage med støtte til netop den plan, så Norge fortsat kan klare opgaven med skibsbevaring.