SSK1
 
 
 
 

Nyhedsarkiv

Kategorier
Vis alle
SSK-Info (8) - Udddannelse (6) - Artikler (22) - Kort nyt (11) - Sikkerhed (4) - Skibe (38) - Projekter (5) - Rejsebreve (11)

Arkiv

200 års sejlskibserfaring samlet til nordisk seminar

15-01-2002 af Hanne Juul Jensen

Kaptajner og styrmænd fra Norge, Finland og Danmark var samlet i København sidst i januar for at drøfte uddannelse og rekruttering til sejlskibene  - i et uofficielt forum, hvis formål tillige var at udvide og vedligeholde det netværk, der forbinder de mange skoleskibe og sejlskibe i Norden.

De skandinaviske sejlskibe er storbærere af en unik kulturhistorie, og er dermed en levende og flydende kulturarv, som sætter de gamle traditioner i et nyt perspektiv - styrker uddannelsen af kompetente søfolk og er samtidigt et aktiv for søfartserhvervet. Der er stigende efterspørgsel på efteruddannelseskurser, teambuilding og lignende. Samtidigt er charterfarten en omsiggribende forretning i hele Nordeuropa. Det er mange arbejdspladser, og mange stolte traditioner kan dermed holdes vedlige.

På mødet blev der bl.a. samlet erfaringer omkring den rekruttering, der generelt præger søfarten i disse år. Tilgangen og interessen for sejlskibe er stigende blandt unge, men de har det svært ved at erhverve den fartstid på sejlfartøjer med tonnage over 500 BT, som er nødvendig for en "ordentlig " karriere. En nordisk koordinering i form af et fælles praktikkontor kan skabe bedre udnyttelse af arbejds- og uddannelsespladser i flådekapaciteten. En mere målrettet tilrettelæggelse af uddannelsen for disse skibe vil tillige kunne styrke hele erhvervet.

HCFOTO


Flere initiativer er i gang. Bl.a. har en gruppe danske navigatører med rødder til Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer og Træskibsejernes Sammenslutning optaget samarbejde med Skagen Skipperskole omkring et oplæg til en struktureret og kvalitetssikret uddannelse, der kan matche behovet for mange af de skibe, der er under 500 BT, herunder det meste af den danske sejlskibsflåde.

Så afholdes der et nordeuropæisk seminar i Mariehamn på Åland i marts. Seminaret retter sig mod operatørerne af bevaringsværdige fartøjer og de myndigheder, som varetager syn og certificering af disse skibe. Formålet er bl.a. at se på grundlagene for et fælles regelsæt, i takt med det arbejde som medlemmerne i The European Maritime Heritage gruppen står for.

Som initiativtager til mødet i København, der afholdtes for 5. år i træk med skiftende temaer, står Sejlskibskontoret. Kontoret eksisterer som en Internet portal - www.sejlskibskontoret.dk, der har til formål at udbrede interessen for sejlskibene, samle den i et seriøst forum, og styrke samarbejde i Norden, ikke mindst ved hjælp af en efterhånden velanset jobbørs.

Se Søfart nr. 12