Uptime
 
 
 
 

Nyhedsarkiv

Kategorier
Vis alle
SSK-Info (8) - Udddannelse (6) - Artikler (22) - Kort nyt (11) - Sikkerhed (4) - Skibe (38) - Projekter (5) - Rejsebreve (11)

Arkiv

Orientering om projekt SEJLENDE LÆRLINGE

17-03-2003 af Benedikte Sølberg

METALINDUSTRIENS LÆRLINGEUDVALG

DET FAGLIGE UDVALG FOR INDUSTRIENS TRÆ- OG PLASTFAG
VESTERBROGADE 6 D, 4. . 1780 KØBENHAVN V . TLF. 3377 9111 . FAX 3377 9112

www.ml.dk

februar 2003

Orientering om projekt SEJLENDE LÆRLINGE
Der er nu gået et år siden oplægget til projektet SEJLENDE LÆRLINGE kom til behandling første gang i Det Faglige Udvalg for Industriens Træ- og Plastfag. Vi har nu arbejdet med projektet i et år og mener at have løst de problemer, projektet kunne støde på i fremtiden. I løbet af året har der været en del henvendelser fra dem, Torben Frandsen henvendte sig til i første omgang vedrørende projektet. Det er derfor tid til at gøre status.
Det faglige udvalg har på sit møde i december besluttet fortsat at bakke op om projektet og foreløbig følge det frem til sommeren 2004, dog således at projektet tages op på decembermødet 2003.
Tak

Men først skal der rettes en stor tak for responsen på den undersøgelse, som blev iværksat i januar 2002. I denne forbindelse var der mundtlig/skriftlig kontakt med ca. 90 % af de 128 skibe og bådebyggerier, som modtog forespørgslen. Generelt afspejlede responsen en meget positiv stemning, og initiativet blev hilst velkommen. Enkelte mestre kunne supplere med, at de selv havde sendt deres lærlinge til søs i kortere periode.

De skriftlige svar tegnede følgende resultat:

 • 17 ud af 39 skibe var klar til at tilbyde relevant arbejde og plads om bord i 2-5 uger.
 • 24 ud af 89 mestre var klar til sende lærlinge om bord til at udføre relevant arbejde i 1-4 uger.
Samtaler og svar indeholdt også konstruktive og kritiske spørgsmål af både økonomisk og praktisk art, som fx dækning af lærlingeløn, forsikring af lærlingen om bord, konkurrenceforvridning, pladsmangel på mindre skibe, mulighed for at inddrage moderne sejlbåde, fiskeskibe m.fl.
Grønt lys til SEJLENDE LÆRLINGE

Resultatet af besvarelserne resulterede i, at det faglige udvalg vurderede, at projektet kunne gavne uddannelsen og fremme ønsket om at give lærlingen en større forståelse for håndværket og dermed styrke lærlingens kompetencer.

Konstruktion

Vores nuværende konstruktion og forløb af projektet ser således ud:

 • Skibene udbyder en opgave på projektets job-forum via Internet.
 • Lærling/mester benytter dette job-forum til at finde en opgave, som passer arbejdspladsen. Derefter tager mester kontakt til skibet for en nærmere aftale.
 • Lærlingen er tilknyttet en opgave i ca. 1 – 3 uger.
 • Lærlingen er medsejlende, i det omfang skibets virke og arbejdsopgave tillader det. Uanset Om bord deltager lærlingen i skibets daglige rytme og liv uden for arbejdstiden.
 • Om bord er lærlingen forsikret af mesterens lovpligtige forsikring, hvilket er godkendt af Arbejdsskadestyrelsen.
 • Om bord oplyser skipper lærlingen om skibets sikkerhed, jf. krav fra Søfartsstyrelsen.
 • Ved materielle skader på skibet forårsaget af lærlingen, træder skibets forsikring i kraft.
 • Under opgaveperioden opretholder lærlingen lærlingeløn på skibets regning. Lærlingens mester kan evt. skrive en regning lydende på lærlingens løn, således at lærlingen vedbliver at få løn via mesters lønsystem.
 • Mester dækker selv evt. tabt arbejdsfortjeneste ved lærlingens fravær.
 • Lærling, mester og skipper underskriver ved praktikkens begyndelse en aftale, der bekræfter arbejdsopgaven og den tid, der skal anvendes.
 • Praktikvejleder Jørgen Jensen, Erhvervsskolen Hamlet og Torben Frandsen vil fungere som kontaktpersoner.

Det er tanken, at projektet på længere sigt skal være selvbærende, hvilket forklarer fordelingen af fordele og ulemper for mestre og skibe. Vi har tilstræbt at dele sol og vind lige, således at projektet er appetitligt for alle parter.

Hvad sker der nu?

Erhvervsskolen Hamlet er ved at oprette job-forum som link på erhvervsskolens eksisterende hjemmeside.

Det faglige udvalg, skolen og Torben Frandsen er i gang med at udarbejde udkast til aftaler, brochurer mm., og vi arbejder på at bringe artikler i flere relevante magasiner.

Når job-forum er klar til at gå i luften, vender vi tilbage med informationer om igangsættelsen af projektet. Vi håber, at mestrene stadig har interessen og vil være åbne for at sende en lærling ’i marken’, og at skibene vil finde opgaver og plads til de SEJLENDE LÆRLINGE.

Sekretariatet

Med venlig hilsen

Benedikte Sølberg