Uptime
 
 
 
 

Velkommen til det virtuelle Sejlskibskontor


Kontoret modtager gerne Nyheder! Send nyhederne til mail@sejlskibskontoret.dk

Eller benyt som noget nyt Sejlskibskontorets nye BLOG via dette link - SSK-Bloggen!


Nyheder

Ærøskøbings gamle skibsværft bliver rammen om nyt uddannelsestilbud for unge med særlige behov

29-10-2010 af Realdania - Pressemeddelelse
Det gamle skibsværftsområde i Ærøskøbing Havn bliver omdannet til et arbejdende
kulturbevarings- og formidlingscenter, der samtidig fungerer som uddannelsestilbud
for unge med særlige behov. Desuden skal værftet også fungere som turistattraktion.
Projektet, der er blevet døbt Øhavets Restaureringscenter, gennemføres i et partnerskab
mellem den socialøkonomiske virksomhed Udviklingsfonden, Ærø Kommune og
Realdania og med støtte fra Syddansk Vækstforum.

Som i så mange andre tilfælde rundt om i landet har også det gamle skibsværftsområde
i Ærøskøbing havn udtjent sit oprindelige formål. Men nu bliver det bevaringsværdige
værftsområde revitaliseret gennem bl.a. renovering og ombygning af de mest
karakterfulde bygninger, så området i et nyt setup igen kan fungere som reparationsværft
for nittede stålskibe. Derudover skal den gamle bedding restaureres, så den igen kan
fungere som centralt omdrejningspunkt for Restaureringscenterets aktiviteter og bidrage til
den maritime oplevelse.

Samtidig skal værftsområdet fungere som indholdsrigt og målrettet uddannelsestilbud for
sent udviklede og bogligt svage unge. Uddannelsen etableres som et såkaldt STU-tilbud,
der er en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse for unge, der ikke kan gennemføre
anden almindelig ungdoms- eller erhvervsuddannelse.

De unge kommer fra Helvegsminde, som er et nystartet STU-tilbud og botilbud for unge
med særlige behov. Helvegsminde har til huse i det gamle vandrerhjem i Ærøskøbing.
Vandrerhjemsdriften videreføres delvis i ”Villa Blomberg” som drives med hjælp af de unge
elever, og indgår som en del af service-linien på Helvegsmindes STU-uddannelse.

Øhavets Restaureringscenter indrettes med værksteder, undervisnings-, kultur- og
formidlingsfaciliteter, der – udover uddannelsestilbuddet – kan danne rammen om
en lang række aktiviteter. Det er blandt andet tanken, at Ærø Museum kan etablere
skiftende udstillinger på værftet, og at Ærø Turist- og Erhvervsorganisation kan benytte
skibsværftets faciliteter til eksempelvis turistbetjening og kulturelle arrangementer.

Projektets samlede projektøkonomi er på 21,1 mio. kr., hvoraf Realdania bidrager med
14,1 mio. kr.

Øhavets restaureringscenter skal også være en turistattraktion for området. Centret bliver
en unik maritim seværdighed, hvor turister kan opleve det gamle værftsareal og blandt
andet se eleverne fra Helvegsminde arbejde med at restaurere gamle nittede stålskibe.

Syddansk Vækstforum er også gået ind i projektet og har støttet med 6 mio. kr. Formand
for Syddansk Vækstforum og regionsrådsformand Carl Holst udtaler: ”Vi har en stor
forventning om, at projektet vil kunne skabe vækst og skaffe flere arbejdspladser til
området. Projektet vil kunne trække flere besøgende til Ærø – omkring 5000 flere turister,
regner man med – og det vil resultere i en forventet øget omsætning på 7,5 mio. kr.
Vi kan se mange muligheder med projektet, muligheder som kan være til stor gavn for

lokalområdet, og derfor har vi valgt at støtte projektet.”

”Øhavets Restaureringscenter er et væsentligt projekt for Ærø Kommune”, udtaler Ærø

Kommunes borgmester Karsten Landro. ”Samtidig er det et modelprojekt for resten af

Danmark, fordi det konkret viser, hvordan der kan skabes udvikling i et lille øsamfund, når

mange gode kræfter trækker på samme hammel”.


Frans Albertsen, Udviklingsfonden siger: ”Som formand for Udviklingsfonden er jeg utrolig

glad for at Ærø, gennem realiseringen af Øhavets Restaureringscenter, styrkes som

uddannelsesø, udvider sin ramme for kulturbevaring og kulturformidling og ikke mindst for

at de unge uddannelsessøgende får en bred vifte af reale udfordringer i et professionelt

og rummeligt arbejdsmiljø. Udviklingsfonden ser realiseringen af Øhavets Restaurerings-

center som et kærkomment fælles anliggende for hele det Ærøske samfund.”


”Koblingen mellem værftsfunktionen og det faglige uddannelsestilbud til de unge, der ikke

kan rummes i det normale uddannelsessystem, er et fint udtryk for en social bæredygtig

tankegang, som kan styrke aktiviteten i et af Danmarks yderområder”, siger Marianne

Kofoed, projektleder i Realdania, og fortsætter: ”Øhavets Restaureringscenter bliver

samtidig et godt eksempel på en nutidig anvendelse af Ærøs maritime og industrielle

kulturarv”.


Yderligere oplysninger

Kommunaldirektør Lars Rud, Ærø Kommune, tlf. 63 52 50 01

Frans Albertsen, Udviklingsfonden, tlf. 40 14 95 15

Formand for Syddansk Vækstforum og regionsrådsformand Carl Holst, tlf. 40 32 52 10

Projektleder Marianne Kofoed, Realdania, tlf. 29 69 52 11 

 

FAKTA


Organisering

Øhavets Restaureringscenter bliver realiseret i et partnerskab mellem Ærø Kommune,

Udviklingsfonden og Realdania.


Udviklingsfonden er etableret med det formål at udvikle og drive aktiviteter på det tidligere

værftsområde i Ærøskøbing med særligt hensyn til, at disse aktiviteter kan tilpasses sent

udviklede og bogligt svage unge. www.udviklingsfonden.dk


Udviklingsfonden er repræsenteret ved blandt andet Ærø Kommune, Ærø Turist- og

Erhvervsorganisation, Ærø Efterskole og den almennyttige erhvervsdrivende fond

Grennessminde Birkerød.


Driften af Øhavets Restaureringscenter forankres i et partnerskab mellem Ærø Kommune,

Udviklingsfonden og Fonden Helvegsminde, der skal drive uddannelsestilbuddet i Øhavets

Restaureringscenter.


Finansiering

Den samlede projektøkonomi er på 21,1 mio. kr. Syddansk Vækstforum bidrager med 6

mio. kr., Ærø Kommune med 1 mio. kr. og Realdania med 14,1 mio. kr.


Om det gamle skibsværftsområde i Ærøskøbing Havn


Det gamle værftsomåde på Ærøskøbing Havn var tidligere en myretue af liv og aktivitet,

baseret på skibsbygning og skibsreparation.


Allerede i slutningen af 1800-tallet blev der bygget mindre træskibe på midlertidige

beddinger: Aktiviteten voksede i de første årtier af 1900-tallet og nåede sin storhedstid

i perioden 1938 – 1982, da Armand Christensen var ejer af Ærøskøbing Skibs- og

Baadebyggeri. I denne periode blev de fleste af de bygninger og anlæg, der stadig findes

på området, opført.


Siden da er aktivitetsniveauet droslet mere og mere ned, i takt med at behovet for mindre

erhvervsskibe er faldet. I 1980’erne blev der stadig repareret mindre stålskibe på området.

Herudover var der forskellige nichevirksomheder, bl.a. blev der på et tidspunkt gjort

forsøg på at starte en vindmølleproduktion. I 1990’erne var den væsentligste aktivitet et

bådudlejningsfirma, der selv byggede en del af sine udlejningsbåde. Fra 2002 har området

henligget uden større aktivitet, bortset fra et kommunalt beskæftigelsesprojekt.


Den faldende aktivitet har sat sit præg på områdets bygninger og anlæg, der i dag for

størstepartens vedkommende fremstår tomme og utilstrækkeligt vedligeholdte som et lidt

trøstesløst minde om tidligere tiders storhed.


Om Helvegsminde

Helvegsmindes Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU) & Kollegiet Helvegsminde.


Helvegsminde (www.helvegsminde.dk) er et særligt tilrettelagt uddannelsestilbud (STU)

på Ærø for 28 unge med særlige behov i aldersgruppen 16–25 år. Helvegsminde indgår i

en ”triade”, som består af vandrerhjemmet Villa Blomberg,(www.villablomberg.dk) Værftet

på Ærøskøbing Havn og Helvegsminde. Helvegsmindes STU repræsenterer det mere

specialiserede tilbud, karakteriseret ved, at hver eneste uddannelse skræddersys til den

individuelle unge. Uddannelsen har som mål at udvikle kompetencer hos den unge på

en måde, således at beskæftigelse, boligmuligheder og forsørgelsesmæssige forhold er

afklaret ved uddannelsen afslutning.


Helvegsmindes særligt tilrettelagte uddannelsestilbud udgør et kombineret uddannelses-,

botrænings- og fritidstilbud - en helhedsorienteret indsats, der sikrer størst mulig

kontinuitet og personlig udvikling på alle vitale områder i den unges liv. Undervisningen

er tilrettelagt bevidst med henblik på, at der sker en integration af hoved og krop, at

udviklingen af fysikken også baner vejen for den mentale udvikling, samt at det teoretiske

stof bliver konkret håndterbart og virkeliggjort i hverdagen i så stort omfang som muligt.


Helvegsminde er stiftet af Udviklingsfonden. Helvegsminde og Udviklingsfonden er

uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. 


Tilbage til nyheder

Flere nyheder i arkivet