Uptime
 
 
 
 

Nyhedsarkiv

Kategorier
Vis alle
SSK-Info (8) - Udddannelse (6) - Artikler (22) - Kort nyt (11) - Sikkerhed (4) - Skibe (38) - Projekter (5) - Rejsebreve (11)

Arkiv

Angående uddannelser

01-04-2002 af Bjørn Ovesen
Efter det seminar der er blevet holdt hos Uwe &Helle, vedrørende udannelsen af unge til sejlskibene, er vi nogle stykker der savner en form for referat, for på denne måde at orientere os om hvad der rør sig. Det indtryk man får af de unge der kommer lige fra søfartsskolen er helt og holdent positivt. Når man møder dem er de fulde af gåpåmod og en stor lyst til at dygtig gøre sig inden for faget ( her sejlskibene ). Lige ledes er de også parat til, at tage de museale forpligtelser på deres kappe der følger med, når man sejler sejlskibe. Lysten til at lære og overbygge det de allerede har lært, inden for riggerarbejde for eksempel, fejler så sandelig heller ikke noget.

Men her kommer det så ! påtager man sig den opgave, at have elever der, eventuelt skal gå videre inden for faget, det være sig praktikanter eller anbragte, ja så skal man levere varen. Der er efterhånden kun en lille håndfuld der vil og kan levere den vare der skal leveres. Mange af dem der ønsker at gå videre ville være godt tjent med, at få en god grundintroduktion i den håndværksmæssige del af uddannelsen, da en del af disse unge eventuelt mangler lidt skoleuddannelse, den teoretiske del tager søfartsskolerne sig jo som bekendt af.

Når de unge så kommer fra søfartsskolen og gerne vil ud og praktisere, er der igen en forpligtelse hos besætningerne til at hjælpe dem med at videreudvikle de færdigheder de har tilegnet sig på grundskolen. Her er det helt og holdent besætningerne i skibene der skal være i forhånd, og være dygtige nok til at lære dem mere end det allerede tilegnede, det hjælper ikke at terminologien til eksempel ikke er i orden ( bidevindstik bliver til låsestik og så fremdeles). Det hjælper heller ikke at besætningerne kun er navigatører, de skal også kunne håndværket. Det er efter min opfattelse, at mange af dem der kommer lige fra skolen kan mere af håndværket end dem, der skulle lære de unge mere og hjælpe dem til at blive SVENDE.

Derfor ville det være på sin plads, at der kom en form for eksamination af de besætninger der har elever og praktikanter, således at man kan sikre sig, at der er en form for kvalitetsstyring, med andre ord dem man skal have fat i røven på er først og fremmest os selv og sikre, at vi er fagligt dygtige nok.

De mennesker der var samlet hos Uwe og Helle for nylig er mig bekendt fagligt velfunderede, men skal man give de unge det de har krav på, nemlig en god håndværker uddannelse, som de hvis ønsker det kan tage med på navigations skole og bruge i deres fremtidige virke, bør man som sagt stille krav til besætningerne.

VIL MAN HAVE GODT MANDSKAB I FREMTIDEN, KRÆVER DET AT MESTER SELV KAN, DER ER JO INGEN SKIPPER DER ER BEDRE END DET MANDSKAB HAN OMGIVER SIG MED.

Hilsen

Bjørn Ovesen - FANØ