Uptime
 
 
 
 

Nyhedsarkiv

Kategorier
Vis alle
SSK-Info (8) - Udddannelse (6) - Artikler (22) - Kort nyt (11) - Sikkerhed (4) - Skibe (38) - Projekter (5) - Rejsebreve (11)

Arkiv

Vedrørende skonnerten Fylla..

16-02-2006 af Karl Zilmer
I forbindelse med nedlæggelsen af amterne i Danmark har der været en del skriveri om Fyns Amts lejrskoleskib ”Fylla”. Hvem skal drive skibet og hvad skal målgruppen være? Avisartiklerne har været bragt i Fyns Amts Avis i Svendborg og da det ikke er alle, der har mulighed for følge med i den avis syntes jeg, at det ville være på sin plads at udvide læseskaren. Som tidligere skipper på skonnerten har jeg med interesse fulgt med i debatten om hvilken form ”Fylla” skal sejle videre i, når Fyns Amt ikke er mere. Jeg føler, at det er på sin plads at præcisere ”Fylla”s virke i amtet de sidste 27 år.

Det er meget prisværdigt at gode krafter træder i karakter for at skabe en fremtid for et af Fyns fyrtårne - det gode skib ”Fylla”. Her tænker jeg blandt andet på Udviklingsfonden Værftet på Ærø, men der er også andre aktører, der rører på sig i kulissen. Der er dog andre muligheder.

Den tremastede skonnert har været i amtets eje siden 1979, hvor det blev købt hjem fra Grønland, hvor skibet i de sidste år fungerede som fryseskib for færøske ejere. Efter et beskæftigelsesprojekt i Odense, hvor skibet blev sat i stand og ombygget til lejrskoleskib stævnede Fylla ud på det første togt i 1982. I starten af firserne var der adskillige sejlførende skibe, der blev sat i stand for offentlige kroner for, at de kunne bruges i socialpædagogiske sammenhænge, hvor unge mennesker, der trængte til en struktureret hverdag blev sendt ud at sejle. Til søs var der faste rammer og en tæt voksenkontakt.
”Fylla” var gennem 80-erne og starten af 90-erne tilknyttet forskellige institutioner under amtet, hvor det blev brugt som pædagogisk tilbud for de unge anbragte. Filosofien var, at samværet med velfungerende skoleklasser på lejrskoletur skulle vise en anden vej frem i tilværelsen.

Fylla har gennem årerne været hjemmehørende i forskellige byer på Fyn: Odense, Kerteminde og da skibet blev underlagt den daværende amtscentral i Svendborg kom der til stå Svendborg på hækken af skibet. Det var til dels som veneration for den gamle søfartsby, men det var så sandelig også af praktiske grunde. DSB’s gratis billetter for lejrskoleklasser kunne kun bruges på togene og med jernbanen til Svendborg var det op lagt at benytte byen som affarende sted for lejrskoleturen. Det gjorde, at skoleklasserne ikke fik ekstraomkostninger i forbindelse med transporten til og fra skibet og dermed var tilbuddet om en tur på skonnerten mere konkurrencedygtigt på lejrskolemarkedet. Et andet argument for at beholde skibet i Svendborg er logistikken. I en travl hverdag er det vigtigt at underleverandørerne er tæt på og kan levere den vare, der måtte være behov for. Her tænker jeg blandt andet på proviant, vasketøj, skibsværft mm.

Et andet segment i Fyllas portefølje, hvis jeg må bruge markedsføringstermer i denne sammenhæng, er tilbuddet til amtets institutioner for udviklingshæmmede om at stå til søs. Her er der en oplagt mulighed for, at bofællesskabet eller det beskyttede værksted kan tage på en sejltur, hvor brugerne bliver taget ud af deres hverdag og i trygge rammer får prøvet noget andet end den kendte dagligdag. Brugerne får mulighed for at prøve krafter med sejlsætning og styring og der er mange små succeshistorier, hvor den enkelte har fået flyttet sin grænse for, hvad der er muligt og ikke muligt. Her vil jeg vove den påstand, at der er ikke mange i træskibsmiljøet, der kan gøre ”Fylla” den kunst efter med samme engagement og indlevelse, ja, - der er brugere der har haft 20 års jubilæum om bord.

Som nævnt har ”Fylla”s målgruppe gennem årerne været skoler og institutioner og der er i runde tal 700 – 800 overnattende gæster, der hvert år får en tur med en tremastet skonnert i de smukke danske farvande og ikke mindst de større havne i det sydfynske øhav. Mon ikke der er mange af skibet tidligere gæster, der har fået øjnene op for områdets rekreative kvaliteter og som senere hen i livet har besøgt Fyn som turister.

Hverdagen om bord er bygget op lidt i stil med livet om bord på et skoleskib, hvor klassen er delt op i hold, således at skibet er bemandet døgnet rundt og det er rent HCA, når elever med øjne så store som tekopper fortæller om en nattevagt, hvor skyggerne tager underlig form efterhånden som trætheden melder sig. Med ”Fylla”s nuværende kundegrundlag er det nødvendigt med en underskudsgaranti for at få tingene til at hænge sammen. Jeg har nævnt før, at de primære målgrupper ikke har mulighed for at betale mere end, at de gør i forvejen, da prisen på at leje skibet i forvejen ligger i den dyre ende på lejrskolemarkedet.

”Fylla” bliver i det omfang, det er muligt, chartret ud til private på vilkår, der ligger op af markedsprisen i charterbranchen og den indsejling er selvfølgelig med til at minimere driftsunderskuddet, men det er også en oplagt fælde at falde i. Hvis den private charter vælges til på bekostning af skoleklasser og institutionsture går regionen glip af et unikt tilbud, der har vist sin berettigelse gennem et kvart århundrede. Jeg vil derfor spørge – har vi råd til det ?  Det er muligt at holde ”Fylla” sejlende som en værdig repræsentant for den sejlskibskultur, som i starten af forrige århundrede var med til at skabe den velstand som vores samfund er bygget på samtidig med, at de sociale tilbud om bord bibeholdes.

Formanden for udviklingsfonden Værftet på Ærø Frans Albertsen udtaler i en artikel i fagbladet ”Passagerfart”, der er talerør for Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer, at hvis ”Fylla” bliver underlagt fonden på Ærø skal det til at sejle mere, længere og i weekender. Det kræver vist magiske kræfter. Belægningsprocenten for sæsonen 2005 (11. april – 30. september) var oppe på 76 % og som de siger i den vestlige del af regionen - det er ikke så ringe endda.

En opfordring til amtets Undervisnings- og Kulturudvalg er at lade ”Fylla” blive i det regi, skibet befinder sig i nu. Amtscentret for Undervisning i Fyns Amt har fungeret som sekretariat og rederi for skonnerten siden 1990 og 16 års succeshistorie kan og bør fortsætte, når amtcentret fusionere med CVU Fyn.

Troense, den 16. februar 2006

Karl Zilmer