SSK1
 
 
 
 

Nyhedsarkiv

Kategorier
Vis alle
SSK-Info (8) - Udddannelse (6) - Artikler (22) - Kort nyt (11) - Sikkerhed (4) - Skibe (38) - Projekter (5) - Rejsebreve (11)

Arkiv

Lejrskoleskibet Fylla klarer skærene

03-12-2009 af Rederiet Fylla
Udviklingsfondens ”Rederiet Fylla”, Ærøskøbing, leverer i år stort overskud til ekstraordinære renoveringer af lejrskoleskibet Fylla.  Samtidig er det lykkedes Udviklingsfondens rederi at skaffe 100.000 kr. til 4 nye redningsflåder – en donation fra F. W. Frank og hustru Angelina Franks Mindelegat.  Næste års budget udviser ligeledes balance og endnu flere midler afsat til den fortsatte renovering.

Årsagerne til, at kursen endelig kan rettes op, er Frans Albertsen, formand for Udviklingsfonden og leder af rederiet, ikke et sekund i tvivl om: Det ufravigelige krav om, at der skal være orden i økonomien! – Dette betingede borgmestrene i det sydfynske udviklingssamarbejde (SUS) også Fylla Fonden, da de besluttede at yde et femårigt lån til Fylla i 2009.

Den gode økonomi har udgangspunkt i, at Fylla Fondens bestyrelse enstemmigt har bakket op om Rederiet Fyllas treårige plan for en rekonstruktion af driften af skonnerten Fylla. En plan, der entydigt slagter alle hellige køer og fjerner ethvert udsagn om, ”jamen sådan plejer vi at gøre” fra sprogbrugen.

Rederiet har således indgået en ny og for alle parter mere hensigtsmæssig overenskomst med Søfartens Ledere. Overenskomsten er specielt designet til netop lejrskoleskibet Fyllas særlige vilkår. I den nye overenskomst er afspadseringen på forhånd fastlagt, og den faste besætning på tre mand får fast hyre hele året rundt og leverer et fast aftalt antal arbejdsdage, hovedsagelig indenfor sejlsæsonen. Så er der ingen overtimer at holde styr på, ingen dyr skat af udbetalt overtid og endelig frihed til, at rederiet kan booke, hvad der er fornuftigt, uden at være tvunget til at sige ”nej tak”, fordi overtidsbetalingen sluger overskuddet fra sejladsen.
    
Også processen omkring dokning- og renoveringsarbejder har fået en opstrammer, og der satses benhårdt på at få mere for de samme penge! Rederiet udarbejder således konkret udbudsmateriale, der vil ligge til grund for de forskellige virksomheder, der giver tilbud på vedligeholdelse og reparationer af skonnerten Fylla.

Undervisningsministeriet har naturligvis en skarpt indstillet kikkert på Fylla Fonden: Det fremtidige årlige tilskud er betinget af, om økonomien hænger sammen, og hvor mange lejerskolesejladser og andre socialpædagogiske og undervisningsmæssige aktiviteter, Fylla udfører.

Rederiet Fylla har - lige fra overtagelsen af Fylla fra det nedlagte Fyns Amt i 2007 - samarbejdet med de sydfynske kommuners organisation Naturturisme I/S om udviklingen af nye tilbud til lejrskoler fra hele landet.  Samtidigt er der udviklet indhold på sejladserne, så de fagligt lever op til læseplaner og målsætninger for skolernes undervisning.

Udviklingsfondens rederi har aftalt med leder af Naturturisme, Rico Boye Jensen, at intensivere samarbejdet de kommende år, hvor Naturturisme vil have særligt fokus på udviklingen af det sydfynske område som den bedste lejrskoledestination i landet.

Samtidig er booking af lejrskoler og ture med institutioner for den kommende sæson 2010 allerede ved at være på højde med, hvad der er sejlet i år!

Den gamle Grønlandsfarer klarer skærene!

Yderligere information om skonnerten Fylla kan findes på www.skonnertenfylla.dk.  Fotos – bl.a. af Fylla på Grønland i 1930erne - kan tilsendes.  For yderligere spørgsmål kontakt reder Frans Albertsen på telefon 4014 9515 eller e-mail fransa@grennessminde.dk.