Uptime
 
 
 
 

Nyhedsarkiv

Kategorier
Vis alle
SSK-Info (8) - Udddannelse (6) - Artikler (22) - Kort nyt (11) - Sikkerhed (4) - Skibe (38) - Projekter (5) - Rejsebreve (11)

Arkiv

Klage over "Martec"

12-06-2008 af Kathrine Kay og Idalene Nielsen
Cirkus Frederikshavn!

Vi har nu som så mange andre før os, endeligt færdiggjort befaren kurset i Frederikshavn. Desværre kan vi kun sige at skolen på alle måder har levet op til samtlige dårlige historier vi havde hørt på forhånd. Vi troede dog ikke vores egne ører, og valgte alligevel at tilmelde os kursuset. Utilfredshed kan udtrykkes på mange måder, vi har valgt at skrive en klage, som læses neden for. Vi har allerede afleveret klagen til skolen og søfartsstyrelsen, vi vil begge om et par måneder modtage begge instanser svar på klagen.

Det skal siges at ikke alt ved skolen er et helvede, vi har lært mange nyttige ting på skolen. Her bør nævnes; motorpasserbeviset, svejse og værkstedstimerne, opdatering af førstehjælp, og krankørsel. VI vil opfordre til at tage motorpasserbeviset i Frederikshavn, da deres Alpha kan holde til alt, er kæmpestor og så er der en masse andre mindre motorer som man får lov at skrue en hel masse på.

VI vil opfordre flere til at tage afslutningskursuset, da det er en oplevelse at være bosat i Frederikshavn i et halvt år, man får et helt andet forhold til afstande og transporttider. Hvis du overvejer at tage det afsluttende kursus, vil vi opfordre dig til at gøre det i foråret og sammen med flest mulige venner.

God Fornøjelse.

Idalene Og Kathrine

 

 

Klage over Afslutningskursus for skibsassistenter, på Frederikshavns Søfartsskole Martec.

Vi er nu ved at færdiggøre afslutningskursuset på Frederikshavn Søfartsskole, og har undervejs gjort opdagelser i en sådan grad at vi følers os nødsaget til at klage. Denne klage er skrevet, med henblik på at give kommende elever en bedre oplevelse end den vi har haft.

Klagen omhandler skolens politikker, undervisning, elevernes opførsel og manglende kundskaber.

Skolen har en politik som forbyder alkohol og euforiserende stoffer på skolen. Desværre har vi været vidende til indtagelse af begge dele på skolens område. Vi er blevet meddelt at hvis en af de to regler overtrædes vil det medføre øjeblikkelig bortvisning. Vi har meddelt skoles ledelse at hvis de laver kammertjek vil de finde begge dele. Dertil var svaret at Skolen ikke kan gøre noget hvis ikke de har noget konkret. Der står dog i ordensreglerne, som er blevet udleveret ved kursusstart at de alene på mistanke, må handle. Skolens politik omfatter også, ingen brug af mobiltelefoner i timerne. Det hænder dagligt at flere elever forstyrrer undervisningen fordi deres telefon ringer, og ofte sker det at eleven besvarer opkaldet, for herefter at forlade klassen talende i telefon. Igen er der ingen konsekvens, og ingen som siger fra. Disse brud og forstyrrende elementer har vi gentagende gange påpeget for skolens ledelse. Det er vor helt klare holdning at hvis man har en regel bør man efterleve den eller annullere den. Se vedlagte kopi.

Hvad undervisningen angår, finder vi fagene meget relevante. Dog ærgrer vi os over den store spildtid i forbindelse med undervisningen. Her bør nævnes, elever og lærere som kommer for sent til timerne, elever som når de kommer for sent forstyrrer, og undervisning som ikke begynder før end de fleste er mødt, om vi så skal vente op til ti minutter. Det hænder dagligt at vi får tidligere fri, vi har noteret de fleste gange og er i alt kommet frem til at vi har fået 28 hele timer tidligere fri. Hvilket svarer til en hel skole uge på 27 timer. Hvor meget tidligere vi får fri er varierende, men det skal fremhæves at vi mere end to gange har fået over en time tidligere fri fra søsikkerhed. Til spildtid skal der desværre tilføjes at ikke alle lærerne møder lige velforberedte til timerne, det hænder ofte at lærerne forsvinder i fem-ti minutter for at fotokopiere undervisningsmateriale, hvilket vi mener, bør være klar inden undervisningen begynder.

Ansvaret for den til tider useriøse undervisning skal ikke pålægges lærerne alene, da flere af eleverne på det afsluttende kursus, ikke har de færdigheder som gør dem i stand til at gennemføre det planlagte kursus. Det er dog ikke manglende sejltid som er problemet, men at vi til tider skal gennemgå ting, som folk burde kunne når de forlader folkeskolen. Vi har en dag brugt en halv time på at lære at udregne arealet af en firkant.

Faget Søsikkerhed har på flere måder været en særdeles skuffende oplevelse. Vi mener at det er et meget vigtigt fag, især for de af eleverne som sejler med passagerer. Der er flere af eleverne som har problemer med helt almindeligt sømandsskab, som f.eks. knob og stik. Når eleverne ikke kan deres ting er det vores opfattelse at lærerne griner i stedet for at irettesætte. Hvilket kunne betyde at der fra dette kursus kommer en del elever ud, som ikke er i stand til at gøre en flåde forsvarligt fast. Vi stiller os meget undrende over for at der ikke er nogen ”kontrol” af de grundlæggende færdigheder, som f.eks. en prøve i knob og stik. Det spild af tid, for dem som godt kan deres ting, at de skal vente på dem som ikke tager det seriøst. For os er en sømand som ikke kan sine knob svarende til en tømrer som ikke kan slå søm i.

Til sidst bør nævnes at det meste af klassen har fået advarsler for at have 5% fravær, i advarslen fik de pågældende elever at vide at hvis de fik mere end 10% ville de blive smidt ud. Det fik en enkelt elev til at aflyse resterende timer hos den lægeordinerede fysioterapeut. Derfor er det fuldstændigt respektløst og uacceptabelt at der i klassen er en eller flere elever med over 10% fravær, som ikke er blevet smidt ud.

For at gøre helhedsindtrykket rigtig godt vil vi afslutte med at sige at skolen ligner en svinesti, at vi er helt uforstående for at det er accepteret at dåser, cigaretskodder og plastickopper flyder overalt.

Vi har inden og under skoleopholdet hørt historier, som skyderier, narkoopgør, slåskampe samt salg og brug af hårde stoffer. Inden opholdet forsikrede skolens kontor os om at skolen havde forbedret sig og indført politikker herom. Vi har gennem vores 20 ugers kursus, ikke set et eneste tegn på forbedringer.  

                                                                                                             

Vi føler at vi gennem gentagende samtaler med skolens ledelse har gjort vores til at fortælle om hvad der sker i dagligdagen, hvordan det føles at gå i skole der, og hvilket ry skolen har i landet. Der er dog ingen ting sket, og vi føler os fuldstændigt til grin, og vil på ingen måde anbefale skolen til nogen. For os ser det ud som om at skolen holder på eleverne for at få flest mulige penge i kassen, for antal gennemførte elever og at kvaliteten af eleverne er underordnet. Vi opfordrer hermed til at skolen bliver set efter i alle kroge, og at der bliver strammet op, så der fortsat bliver set på danske søfolk med respekt.

Vi har ikke bedt vores klasse om at underskrive denne klage, da vi ikke ønsker at fortælle dem, at det er os, som har meddelt skolen at de overtræder skolens politikker.

Denne klage vil den 23 juni blive sendt videre til søfartsstyrelsen.

Med Venlig Hilsen

Idalene Lund Nielsen og Kathrine Kay

Idalene Lund Nielsen     mob:22547717

Brünnichesvej 25

3100 Hornbæk

Kathrine Kay    mob:20159885

Bildsøvej 106

4200 Slagelse