SSK1
 
 
 
 

Nyhedsarkiv

Kategorier
Vis alle
SSK-Info (8) - Udddannelse (6) - Artikler (22) - Kort nyt (11) - Sikkerhed (4) - Skibe (38) - Projekter (5) - Rejsebreve (11)

Arkiv

Matrosklubbens første referat, d.12/1-2008

22-01-2008 af Idalene & Kathrine

Referat fra matrosklub-møde, lørdag d. 12. jan. 2008

Efter konferencen på Maja og Havet i november blev vi dels opfordret, dels inspireret til at samle flådens matroser, til en lille alvorssnak om arbejdsforhold, fremtid og ønsker herom.

Jesper lånte os Lilla Dan. Så der mødtes vi kl. 12 til en lille bid brød.

Vi var ikke så mange, men lidt har også ret, de fremmødte var:
Trine (Johanne), Anna og Jonas (Lilla Dan), Dirch (Madonna), Mikkel (Brita Leth), Nicoline (Sailor Life), Cæcilie/Cille (Christian Radich), Ask (Ruth), Kathrine (Stad Amsterdam), og Idalene (Sørlandet).

Efter en omgang ordet rundt hvor vi lige fik alle på plads mht. hvor man har sejlet hvornår, alder osv. vedtog vi at skipperne er nogle røvhuller, så er det på plads.

Så blev vores hjerner ellers stormet, (brainstorm kalder de smarte det), vi brugte samme model som til konferencen for de ”gamle” så vi lagde ud med en omgang brok, med dette resultat:

 • Manglende information på Georg Stage, omkring den danske flåde
 • Helle har for meget at sige i forhold til hvem der skal have hyre, og hvor
 • Skipper skal informere hvis der er elever ombord, og hvor mange
 • Udenlandssejlads og skatter, hvad er DIS og DAS?
 • Forklaring/hjælp fra skipper ang. løn og skat ombord, mht. selvangivelsen
 • Hvordan er arbejdstiderne ombord?
 • Løn/fri
 • Usikker vinter-klarhed fra skipper, hvornår er jeg fyret eller hyret?
 • INGEN single matroser
 • Fartstids regler
 • Forsikrings regler, især i udlandet
 • Manglende forståelse fra gæsterne, (ja det er mit job, og nej jeg er ikke kriminel)
 • Dansk a-kasse dækker ikke udenlandske arbejdstimer


Det må lige tilføjes, at vi ikke var så gode til at brokke os som vi havde regnet med, om det skyldes at vi gerne snart vil ud og sejle igen, og har glemt hvad vi plejer at brokke os over, eller at vi bare ikke er så utilfredse når det kommer til stykket. Det var lidt svært at finde ud af, måske det er en blanding?!

Det var tydeligt at hver gang nogle kom med brok, var der andre der havde løsningsforslag.

Da vi var færdige med at brokke os skulle vi ønske os ting:

 • Mere løn/fri (enten mere fri eller mere løn)
 • Mere teambuilding, færre frikadeller
 • Flere lignende møder, med flere deltagere, evt. med en skipper som fortæller en røver, eller noget aktuelt
 • Event weekend
 • Maritim movie marthon på Maja
 • Arbejdstøj betales af skibet
 • Matrosens ABC liste/tjek liste så man husker at spørge om de vigtige/rigtige ting når man starter ny hyre
 • Afløser liste på sejlskibskontoret
 • Uddannelsesbog for sejlskibe
 • Hjemme side, evt. i forbindelse med sejlskibskontoret, indeholdende: Debat forum, blog, billeder og ”matrosens ABC”
 • Stillingsinstuks, så man ved hvad der forventes når man mønstrer.Det gode ved disse ønsker, er at vi selv kan klare en del af dem, hvis vi vil, og det var der klart stemning for ibland de fremmødte.


Kathrine og Idalene vil få en ABC liste klar i løbet af den tid de skal tilbringe i Frederikshavn, så den kan hjælpe de næste Georg Stage elever, og alle os andre.

De andre ønsker er noget vi skal have respons på fra skipperne, som også vil modtage et referat fra mødet, og så håber vi på at komme i snak med dem, og få opfyldt nogle ønsker.

Mere løn og mere fri, den er lidt svær, jeg har været i kontakt med Sømændenes forbund, og spurgte til mindste hyre for ubefarne, og de kunne oplyse at der skal være en overenskomst mellem en fagforening og rederen for at der er gældende regler om mindste hyre.

Selvom de fleste skibe ikke har det, skal og må det forbedres uanset om vi skal have overenskomst, eller en anden form for skriftlig aftale skibene og matroser imellem. En ting er sikkert, der skal gøres noget ved det. Der var enighed om at hverken ansatte eller redere ikke længere kan og skal undskylde med at der ingen penge er. Det skal kunne betale sig at arbejde, og det skal ikke kun være lysten der driver værket.

Generelsnak:

- Kathrine og Idalene informerede i korte træk om hvad der blev debatteret på konferencen.

Fagforeningsspillet:
Der blev oplyst lidt omkring a-kasse regler og hyre i udlandet, da det er noget man skal være opmærksom på, der findes en folder omkring emnet, men grundlæggende er at, man skal kontakte fagforeningen inden man tager til udlandet for at arbejde, så bliver man vejledt.

- Ask kunne fortælle at man som ubefaren har ret til kollegieværelser, hvilket mange måske kunne have glæde af.

- ”Sælg-dit-skib-listen”: Vi har forslået et par skippere at de skal skrive lidt om dem selv, skibet og den hyre de tilbyder så de får den rigtige matros. Dermed slipper de ubefarne for at famle i blinde uden at vide hvor de skal søge hen. Dem vi har snakket med om det indtil videre har været positive, så den håber vi også at have klar samtidigt med ABC listen. Det blev foreslået at der evt. kunne stå et telefon nr. på en tidligere ansat, så den der søger hyren har mulighed for at snakke med ham/hende.

- Der blev slået et slag for at sejle i udlandet, der er mange forskellige muligheder, og de er generelt glade for danskere, det kunne give lidt sejlergejst, da de lidt større skibe sejler på længere ture, og man får set nogle andre ting. Alle der har prøvet det er klart positive.

- Der blev foreslået andre former for arrangementer som ikke altid behøver være maritime, men bare kan ryste os mere sammen. (Forslag modtages gerne).

- Foredrag på skoleskibene, andre skoler, og generel information om søfartsuddannelsen til studievejledere, gerne på eget initiativ.

- Et af de punkter vi kom forbi var ”stjålet” fra skipper konferencen: Vores arbejde er en del af en kulturskat - hvad kan vi gøre for at få Danmark til at forstå det?

Der blev forslået: Mediedækning, programmer med Søren Ryge, P. 3, foredrag på højskoler etc. gokart postkort.

- Regner du med at fortsætte med at sejle, og vil du være styrmand/skipper/ejer en dag?

Et spørgsmål der skabte lidt stilhed, og konklusionen var at det første skridt, i form af styrmand var det folk kunne overskue, ingen var begejstrede ved tanken om at skulle overtage et skib med gæld, og de fleste så hellere sig selv som ansat skipper end ejer af et skib. Pigerne påpegede at fremtiden er usikkert mht. børn og det at sejle. Det er nemmere for en mand at finde en kvinde som vil blive hjemme, end omvendt. Der blev lagt vægt på at det er styrmændene de skal have fat i, hvis de vil vide om nogen kan se sig selv som ejer en dag.

Da der var stor interesse i et lignende møde en anden gang blev det vedtaget at næste møde skal være inden selve sejlsæsonen går i gang, men også lagt så de nye besætningsmedlemmer kan være med, og alle kan sige hej og dav til hinanden. Derfor næste møde d 12 april, et endnu ukendt sted. Det bliver Dirch og Nicoline som arrangerer det, så I vil høre nærmere fra dem, og vi følger op med resultater og tilbagemeldinger for dette referat på det pågældende møde.

Derudover aftalte vi at mødes på Fyn rundt og Limfjorden rundt.

Tak for denne gang, vi glæder os allerede til næste møde i matrosklubben. Hvis i har noget at tilføje, en go ide, forslag eller lignende er det velkomment.

Med venlig hilsen fra de nye SSK assistenter Kathrine og Idalene